kaplica z witrażem

wzmocnienie odczucia sacrum + subtelne oddzielnie się od świata zewnętrznego + podkreślenie tabernakulum – od niego centralnie rozchodzą się płomienie